Extra ALV d.d. 31-8-2022

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering UVE van 31-8-2022

Tijd: 31-8-2022 om 22:20 uur

Locatie: Nicolaas-Monicakerk

Afwezig met kennisgeving: Anke en Hajo

Aanwezig: Henk, Douwe (secr), Rinus, Jos, Bas, Thieu, Herman (pm), Wim, Alfred, Herbert, Louis,

Micha, Regina, Lenneke, Noor, Caralita, Liesbeth, Jody, Marijke, Vroon (vz), Annet, Elly, Loes, Monic,

Marian, Thea, Mirjam, Myriam.

Het nieuwe bestuur na half november 2022

De voorzitter opent de vergadering.

Er is slechts één agendapunt en dat is de vaststelling van het nieuwe bestuur. Half

november, na de jubileumconcerten, treden Vroon en Douwe af als bestuurslid. Herman

blijft in ieder geval nog een jaar penningmeester.

Thieu heeft zijn best gedaan een nieuw bestuur samen te stellen, en met succes.

Voorgesteld wordt om Liesbeth, Marian en Thieu als nieuwe bestuursleden vanaf half

november te benoemen. Liesbeth wordt dan de nieuwe voorzitter, Thieu de nieuwe

secretaris en Marian toegevoegd bestuurslid. Herman blijft penningmeester.

Er zijn geen andere kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld. Omdat ook niemand

een bezwaar uit wordt het nieuwe bestuur vastgesteld conform het voorstel.

Met dank aan de bereidheid van de kandidaten na half november het nieuwe bestuur te

vormen sluit de voorzitter de vergadering om 22:30 uur.

Schuiven naar boven