Gezocht: dirigent

Het Utrechts Vocaal Ensemble zoekt met ingang van 1 januari 2023 een nieuwe dirigent.

Profielschets UVE

Het UVE is een ambitieus kamerkoor, dat hecht aan een goede sfeer. De gewenste bezetting van het UVE is 8S, 8A, 6T en 6B. Het repertoire bestrijkt de periode van vroege polyfonie tot hedendaagse composities; zowel wereldlijke als geestelijke muziek. Doorgaans wordt a capella gezongen. Het koor houdt ook van een uitdaging en vindt het leuk om nieuwe stukken te ontdekken. Het UVE streeft naar kwaliteit met behoud van gezelligheid. De sfeer binnen het koor is positief en gericht op samen goed zingen met ruimte voor ontspanning tijdens en na de repetities.
Binnen het koor zijn verschillende commissies actief (bijvoorbeeld programmacommissie en concertcommissie). De programma’s worden in goed overleg tussen dirigent en programmacommissie samengesteld. Gemiddeld studeert het UVE twee programma’s per jaar in. Zo mogelijk worden van elk programma meerdere concerten gegeven. Per programma is er een repetitiedag of -weekend. Een aantal keren is er een buitenlandse reis georganiseerd.
De repetities zijn op woensdagavond in Utrecht.
Informatie over onder meer het repertoire is te vinden op onze website.

Profielschets koordirigent m/v

Het UVE zoekt een dirigent die inspireert en verbindt, met zangervaring en directie-ervaring met een kamerkoor. Hij of zij besteedt aandacht aan zangtechniek en ontwikkelt de koorklank verder. De dirigent kan effectief repeteren en gericht naar een concert toewerken. De dirigent weet haar of zijn eigen ambities en de mogelijkheden van het koor met elkaar in evenwicht te brengen en te houden. Hij of zij staat open voor inbreng van de koorleden. Een voltooide professionele opleiding koordirectie is vereist.

Procedure

Meer informatie over deze functie en het koor wordt tot 26 september graag gegeven door Liesbeth Niessen, tel 06 52243620, bij voorkeur op maandag of donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur, of per e-mail: sollicitatie@utrechtsvocaalensemble.nl.
Een brief met motivatie en curriculum vitae willen we graag voor 26 september per e-mail ontvangen. Na ontvangst van de sollicitatie volgt eventueel een uitnodiging voor een gesprek met de sollicitatiecommissie in week 42 (17-21 oktober). In de volgende selectieronde is er voor degenen die in aanmerking komen een proefdirectie op 23 of 30 november. Snel daarna zal de definitieve keuze gemaakt worden en wordt de nieuw dirigent (m/v) met een proeftijd van 1 programma (ongeveer een half jaar) aangesteld. Indien beide partijen dat wensen wordt de aanstelling daarna definitief.

Schuiven naar boven