Wat deden we

Op 5 en 6 juli vonden in Amsterdam en Haarlem uitvoeringen plaats van The Public Domain van David Lang, onder leiding van Peter Dijkstra, dirigent Nederlands Kamerkoor. Een flink aantal zangers van het UVE nam daaraan deel. UVE-dirigent Jeroen Spitteler was een van de ‘strandleaders’.

♫ ♫ ♫

Op 25 mei 2019 nam het UVE deel aan het Kamerkorenfestival Hoorn en won de Publieksprijs.

♫ ♫ ♫

– zondag 17 maart herhaalden we het concert Totentanz und Frühlingsglaube (zie onder) in Soest, Oude Kerk, 15.30-17.15. De kerk was goed gevuld en het publiek toonde waardering. Zie hier voor een volledige video-opname.

♫ ♫ ♫

Op 16 maart traden we op i.v.m. lustrum Pieterskerkconcerten. Zie dagindeling.

We zongen:

Bennet: Weep
Vaughan Williams: Silence
Spitteler/Schubert: Frühlingsglaube

♫ ♫ ♫

Totentanz und Frühlingsglaube

vrijdag 22 februari concert in Utrecht, in een volle Pieterskerk, 20.15.

Programma:

John Bennet (ca 1575 – ca 1614) Weep, o mine eyes
Johann Hermann Schein (1586-1630)) Da Jakob vollendet hatte
Heinrich Schütz (1585-1672) Die mit Tränen säen
Intermezzo:
Jr. Jacob van Eyck (ca.1590 – 1657) ‘Bravade’
uit de bundel: “Der Fluyten Lusthof”
Jaakko Mäntyjärvi Come away, Death (1984)
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) Silence and Music
i:
Jacob van Eyck ‘Doen Daphne d’over schoone Maeght’
uit de bundel: “Der Fluyten Lusthof”
Peter Cornelius (1824-1874) Requiem – Seele, vergiss sie nicht
Pauze
Eric Whitacre Hope, faith, life, love (1999)
Heinrich Schütz Selig sind die Toten
Intermezzo:
Jacob van Eyck ‘Engels Nachtegaeltje’
uit de bundel: “Der Fluyten Lusthof”
John Tavener (1944-2013) Song for Athene
Jeroen Spitteler Frühlingsglaube (2019)
naar: Franz Schubert (1797-1828) Voor blokfluit en koor

Totentanz und Frühlingsglaube
Een programma dat de beweging maakt die past bij de passietijd, maar met muziek die niet speciaal voor liturgisch gebruik geschreven is.
Het Utrechts Vocaal Ensemble heeft hiermee een programma samengesteld rond de overgang van winter naar lente, van reflectie op vergankelijkheid en afscheid naar hoop op nieuw licht en nieuw leven.
Een keuze uit 400 jaar koormuziek, verrassend afgewisseld met delen voor blokfluitsolo uit de beroemde collectie werken voor blokfluit Der fluyten Lusthof van de Utrechtse componist Jacob van Eyck (1590-1657). Deze instrumentale muziek, gebracht door Caecilia de Leeuw, is licht en speels en wordt ingezet als een contrast met de koorwerken. Daarbij willen we ook gebruik maken van de ruimtelijke mogelijkheden die de optreedlocaties ons bieden.
Het programma is zo opgebouwd dat de inbreng van de fluitsolo’s geleidelijk de sfeer van het concert lijkt te beïnvloeden en ombuigt. Van een donkere en ingetogen naar een lichtere en meer hoopvolle stemming.
Speciaal voor dit concert en voor het UVE zal van het oorspronkelijk voor zang en piano geschreven lied ‘Frühlingsglaube’ een arrangement voor koor en blokfluit worden gemaakt.

 

Zie voor 2018 hier, voor 2017 hier, enz.