Andere koren – flashmobs

Zie onder meer

Balk (Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek)
BVSL (Bond voor Smart- en Levensliederen)
KBZON (Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen)
KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond)
Koornetwerk (vereniging van koorverenigingen)
Koren’ (‘Beste Koren’)
Koren Startkabel
Koren.start.be (koren in Vlaanderen)
Lijst van Urker koren (waarin klein groot kan zijn…)
Shantykoren
Vereniging Toonkunst Nederland (vermeldt alle aangesloten koren, waaronder het UVE)

En verder nog:

European Choral Association
Europa Cantat 2015 documentaire
Europa Cantat 2015 ‘ korte video’
Pieterskerkconcerten (stichting)
Vocalisten (‘voor en door zangers, zangeressen en docenten’)
Zangersbank (‘database van projectzangers’)
Zimihc (centrum voor amateurkunst in Utrecht, beheert o.a. drie theaters, afkorting staat voor Zat Ik Maar In Hoog-Catharijne), met o.a.

En natuurlijk:

– de koren waar Johannes Gierl eveneens dirigent is:

Kamerkoor Quod Libet
Leids Cantate Consort
Voie Jolies

– de koren waar Jeroen Spitteler eveneens dirigent is of was:

Ensemble Hermes
Photonen
Midsummer Ensemble

– de koren waarin zangers van het UVE zingen of spelen

Basilius College (zie ook Facebook)
Capella con sensus
Capella Monteverde
La Rosa
Utrechts Reiskoor / Utrecht Travel Singers
Vgrdznob

Mooie flashmobs e.d.:

Carmen (Grenoble, Restaurant le 5) (duidelijk verwacht – maar evengoed mooi)
Carmina Burana (Wenen, Westbahnhof) (verrassend)
Christmas Food Court 2010 (voorbeeldig, prachtig uitgevoerd, koor ‘Halleluja’ uit de Messiah van Händel)
Día Europeo de la opera en Pamplona (mooi gefilmd; en hier nog eens)
Finlandia (station Helsinki)
New York City Grand Central Terminal (bijzondere muziek, bijzondere akoestiek)
Opera en el mercado (Valencia)
Rocky Road to Dublin (ingenieuze versie, in een café, vermoedelijk in Dublin)
Sabadell, Beethovens Ode aan de Vreugde (een van de mooiste zo niet de allermooiste – goed gefilmd en wat een prachtig moment als het koor halverwege invalt) (wat hebben we dit nodig, dezer dagen…)
TEDxRio de la Plata (Verdi, Traviata)

Zingen op vakantie:

PassieProjecten
Slotkoor
Zingen in de zon
Zingen in Frankrijk 1
Zingen in Frankrijk 2

Zingen voor ouderen:

Espressivo, Utrecht, d.d. 29-9-2019 ‘in oprichting’, kamerkoor.espressivo@gmail.com. Dir.: Vincent Doek.
Klassiek repertoire 15e tot en met 21e eeuw.

Schuiven naar boven