Ave Maria Stella – Trond Kverno

Ave maris stella,
Dei mater alma
atque semper virgo,
felix caeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem:
sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos,
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum:
ut videntes Iesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus.
Amen.

Ave gratia plena!
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus!

Vertaling:

Wees gegroet, Sterre der zee,
gezegende Moeder Gods,
die altijd maagd bleef,
gelukkige poort tot de hemel.

Veranker ons in vrede
door dit Ave aan te nemen
dat Gabriel gesproken heeft,
door te veranderen Eva’s naam.

Bevrijd de geboeiden,
schenk het licht aan de blinden,
ban uit het kwade dat wij deden
en bemiddel al het goede voor ons.

Laat zien dat U onze moeder bent.
Moge Hij, die voor ons geboren werd
en Uw zoon is geworden,
op Uw voorspraak onze gebeden aanvaarden.

Maagd zonder weerga,
zachtmoediger dan alle maagden,
maak ons vrij van zonden,
zachtmoedig en rein.

Geef ons een rechtschapen leven,
wijs ons de veilige weg,
zodat wij ons eeuwig verheugen,
wanneer wij eenmaal Jezus zien.

Geloofd zij God de Vader,
roem aan Christus de Allerhoogste
en aan de heilige Geest,
gelijke eer aan de Drieëenheid.
Amen.

Wees gegroet, vol van genade!
De Heer is met u,
Gezegend zijt gij onder alle vrouwen!

Uitvoeringen op Youtube:

Hier het academic chamber choir of the Department of Music of Stellenbosch University, Schola Cantorum, met dirigent  Kåre Hanken, mei 2012, in Zuid-Afrika.

Hier de University of Utah Singers.

Schuiven naar boven